Privatlivspolitik

Når du er kunde hos Farve og Stil, håndterer vi oplysninger om din person. Vi håndterer dit navn, adresse, telefonnummer og mail. Ovenstående data er ikke under kategorien ”personfølsomme data”, men betegnes som ”legitim interesse” for vores samarbejde. 

Oplysningerne bruges udelukkende til opfyldelse af vores kunde/butik relation. Oplysningerne gives ikke videre til tredje part, men vil naturligvis blive brugt i forsendelsesøjemed. 

Efter persondatareglerne skal vi oplyse dig om, at Farve og Stil er dataansvarlig for håndtering af dine personoplysninger som kunde hos os.  Du har ret til at anmode Farve og Stil om indsigt i og ændringer eller sletning af data om dig. Du har også ret til begrænsning af data og til at gøre indsigelse mod behandling af data. Derudover har du ret til dataportabilitet, det vil sige ret til at få en kopi af dine data og har til enhver tid ret til at få dine data slettet hos Farve og Stil.Data opbevares i mapper på kontoret og/eller på pc med adgangskode, som er aflåst udenfor åbningstider.

Du kan klage over Farve og Stils behandling af dine data til Datatilsynet.

Farve og Stil vil som udgangspunkt gemme dine oplysninger i 5 år, som er det juridiske krav fra Skat.